Platforma NGOCamp.pl to przestrzeń dla pracowników, działaczy organizacji pozarządowych i nie tylko. Platforma internetowa umożliwia zdobywanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności przydatnych w NGO’sach. W nowej edycji, użytkownicy będą mogli zetknąć się z tematem ochrony środowiska. Na bazie eksperckiej wiedzy powstały kursy będące odpowiedzią na pytanie, jak organizacje pozarządowe mogą włączyć się w zieloną transformację.


Ciesząca się ogromnym zainteresowaniem platforma NGOCamp.pl to przestrzeń dla pracowników i działaczy organizacji pozarządowych i nie tylko. Projekt realizowany przez Fundację Instytut im. Kazimierza Promyka, umożliwia zdobywanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności przydatnych w NGO’sach – z internetowej platformy korzysta już ponad 4000 osób. W nowej edycji, użytkownicy będą mogli zetknąć się z niezwykle ciekawym i ważnym tematem ochrony środowiska. Na bazie eksperckiej wiedzy powstały kursy będące odpowiedzią na pytanie jak organizacje pozarządowe mogą włączyć się w zieloną transformację.


Szkolenia w ramach NGO Camp to kompleksowy zestaw bezpłatnych kursów, które umożliwią pracownikom i działaczom organizacji pozarządowych zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zaangażowania się w pracę w trzecim sektorze. W obliczu coraz bardziej palących problemów ekologicznych, konieczne jest wzmocnienie działań i inicjatyw podejmowanych przez NGO’sy. Aby osiągnąć pozytywny wpływ na nasze środowisko, niezbędna jest odpowiednia edukacja i rozwijanie kompetencji w dziedzinie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Zespół NGOCamp’u wychodzi tym potrzebom naprzeciw budując nową ścieżkę rozwojową na platformie – „Ochrona środowiska”, w ramach której realizowane są kursy obejmujące kluczowe tematy z zakresu ochrony środowiska, w tym zmiany klimatu, zielonej transformacji, analizy polityki organizacji międzynarodowych, czy zrównoważonych praktyk w organizacjach biznesowych. 


Materiały szkoleniowe dostępne są w formie wideo i podzielone na części, po których uczestnik ma za zadanie wypełnić test, co pozwoli na łatwiejsze przyswojenie wiedzy. Szkolenie można również w każdej chwili zatrzymać i wrócić do niego w dowolnym momencie. Ukończenie każdego z kursów poświadczane jest odpowiednim certyfikatem potwierdzającym wiedzę i umiejętności. Szkolenia zostały przygotowane przez ekspertów posiadających wiedzę i umiejętności przydatne w działaniach trzeciego sektora. 

Warto przypomnieć, że w Polsce jest obecnie zarejestrowanych ponad 143 tysiące organizacji pozarządowych. Przyjmuje się, że w polskim sektorze NGO działa aktywnie ok. 100 tys. organizacji (badanie Stowarzyszenia Klon/Jawor, 2018 r.) czyli aż ¾ wszystkich zarejestrowanych fundacji i stowarzyszeń.


II edycja projektu „NGO Camp” została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Społeczna Odpowiedzialność Nauki – popularyzacja nauki i promocja sportu” nr projektu SONP/SN/550918/2022 kwota dofinansowania 83 151,00 całkowita wartość projektu 94 959,00 zł.


Więcej o kursach i szkoleniowcach dowiedzieć się można na dedykowanej platformie ngocamp.pl. Szkolenia w ramach platformy są darmowe i dostępne bezterminowo.