NGOCamp.pl od 2021 roku jest otwartą przestrzenią dla pracowników i działaczy organizacji pozarządowych, a także dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką trzeciego sektora w Polsce. Powstała w najnowszej edycji ścieżka rozwojowa „Walka z dezinformacją” to odpowiedź na ogromną potrzebę zgromadzenia w jednym miejscu sprawdzonej, eksperckiej wiedzy dotyczącej wojny informacyjnej i powstałych w związku z nią fake newsów.

 

Projekt NGOCamp.pl od 2021 roku jest otwartą przestrzenią dla pracowników i działaczy organizacji pozarządowych, a także dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką trzeciego sektora w Polsce. Platforma szkoleniowa zbudowana przez Fundację Instytut im. Kazimierza Promyka to miejsce umożliwiające zdobywanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności przydatnych w NGO’sach – posiada ponad 4000 zarejestrowanych użytkowników. Powstała w najnowszej edycji ścieżka rozwojowa „Walka z dezinformacją” to odpowiedź na ogromną potrzebę zgromadzenia w jednym miejscu sprawdzonej, eksperckiej wiedzy dotyczącej wojny informacyjnej i powstałych w związku z nią fake newsów.

 

Szkolenia dostępne na platformie NGO Camp są bezpłatną możliwością zdobycia eksperckiej wiedzy niezbędnej dla osób pracujących w organizacjach pozarządowych. W odpowiedzi na wyzwania związane z rozprzestrzenianiem fałszywych informacji w erze cyfrowej, ścieżka „Walka z dezinformacją” zapewnia dostęp do kursów, które umożliwiają uczestnikom zdobycie umiejętności potrzebnych do skutecznego rozpoznawania, zwalczania i ograniczania dezinformacji, a także uzbrojenia zainteresowanych w narzędzia, które pozwolą im być bardziej świadomymi i krytycznymi konsumentami informacji w cyfrowym świecie.

Materiały szkoleniowe dostępne są w formie wideo i podzielone na części, po których uczestnik ma za zadanie wypełnić test, co pozwoli na łatwiejsze przyswojenie wiedzy. Szkolenie można również w każdej chwili zatrzymać i wrócić do niego w dowolnym momencie. Ukończenie każdego z kursów poświadczane jest odpowiednim certyfikatem potwierdzającym wiedzę i umiejętności. Szkolenia zostały przygotowane przez ekspertów posiadających wiedzę i umiejętności przydatne w działaniach trzeciego sektora.

Warto przypomnieć, że w Polsce jest obecnie zarejestrowanych ponad 143 tysiące organizacji pozarządowych. Przyjmuje się, że w polskim sektorze NGO działa aktywnie ok. 100 tys. organizacji (wg badania Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2018 r.), czyli aż ¾ wszystkich zarejestrowanych fundacji i stowarzyszeń.

 

II edycja projektu „NGO Camp” została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Społeczna Odpowiedzialność Nauki – popularyzacja nauki i promocja sportu” nr projektu SONP/SN/550918/2022 kwota dofinansowania 83 151,00 całkowita wartość projektu 94 959,00 zł.

 

Więcej o kursach i szkoleniowcach dowiedzieć się można na dedykowanej platformie ngocamp.pl. Szkolenia w ramach platformy są darmowe i dostępne bezterminowo.