Szkolenia

Home Szkolenia

Eksperci Instytutu Promyka prowadzą szkolenia skierowane do młodych liderów, osób aktywnych społecznie oraz działaczy NGO.

W ramach projektu Akademia NGO przygotowaliśmy dwie kategorie szkoleń: Szkolenia z zakresu skutecznego i profesjonalnego działania NGO oraz Szkolenia z zakresu organizacji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Spotkania prowadzone były w małych grupach, dzięki czemu pomimo formuły online zachowana została kameralna atmosfera pozwalająca na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem.

 

Tematy szkoleń:

 

  • Techniki zarządzania projektami w pracy organizacji pozarządowej
  • Warsztaty typu team-building
  • Techniki zarządzania zasobami ludzkimi i efektywne monitorowanie postępów w zespole
  • Narzędzia ułatwiające zarządzanie organizacją w tym: Microsoft Teams, Microsoft Outlook,
  • Digital marketing, influencer marketing i tworzenie kampanii marketingowych
  • Komunikacja omnichannel i tworzenie nowoczesnego contentu PR
Szkolenia z zakresu skutecznego i profesjonalnego działania NGO
Organizacje pozarządowe, aby skutecznie informować o swoich działaniach oraz celach statutowych, powinny prowadzić aktywną politykę informacyjną. Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się dużą podażą organizacji pozarządowych, które wyróżniają się najróżniejszymi celami. W sposób szczególny dostrzega się organizacje, których misja i cele są diametralnie różne od reprezentowanych przez daną organizację. Jednak przy dużej konkurencji w sektorze NGO szczególnie ważne jest wyróżnienie się na tle organizacji o podobnych i zbliżonych celach, które kierują swoją działalność do tej samej grupy docelowej. Pomocne w tym jest prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej o oryginalnym indywidualnym charakterze.
Michalina Nowak – Szkolenie z komunikacji omnichannel i tworzenia nowoczesnego contentu PR z Michaliną Nowak, absolwentką Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim, uczestniczką studiów podyplomowych Kurs Kreatywnego Pisania w Instytucie Badań Literackich PAN, Wiceprzewodnicząca ds. Promocji Zarządu Krajowego NZS (2017-2018), copywriterem, specjalistką w dziedzinie komunikacji i mediów społecznościowych.
Mateusz Groszyk – szkoleniowiec z zakresu organizacji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej Legislator. Aplikant adwokacki od stycznia 2021 r. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie w dziedzinie legislacji zdobył podczas pracy zawodowej oraz ukończonej aplikacji legislacyjnej. W czasie studiów był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 2016-2017 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Szkolenia z zakresu organizacji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej

W gronie osób współpracujących z Fundacją Instytut im. Kazimierza Promyka uważamy, że obywatelska inicjatywa ustawodawcza jest narzędziem, który w sposób kompleksowy pozwala na tworzenie oraz działanie społeczeństwa obywatelskiego. Przeprowadzenie skutecznej inicjatywy jest kwintesencją demokracji, począwszy od pomysłu, przez tworzenie projektu ustawy, zawiązania komitetu inicjatywy ustawodawczej, zbiórki podpisów aż do prowadzenia skutecznej kampanii informacyjnej zarówno wśród parlamentarzystów jak i obywateli.

 

Chociaż przeprowadzenie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej nie wymaga udziału organizacji pozarządowych, to właśnie NGO najczęściej posiadają zaplecze personalne oraz merytoryczne do jej przeprowadzenia.

 

5-godzinne szkolenie obejmuje swoim zakresem cały proces przeprowadzenia inicjatywy ustawodawczej. Szkolenie zawiera także analizę case study dotychczasowych obywatelskich inicjatyw ustawodawczych. Korzystając z wiedzy prawniczej oraz legislacyjnej ekspertów skupionych wokół Fundacji, uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze zagadnienia z ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, która reguluje cały proces.

Koordynator projektu Akademia NGO
Jakub Krawiec – Koordynator projektu Akademia NGO
Psycholog, wykładowca i doktorant na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Do niedawna project manager w firmie badawczej Sotrender, gdzie zarządzał projektami badawczymi obejmującymi analizę dużych zbiorów danych pozyskanych za pośrednictwem mediów społecznościowych. W 2018 roku ukończył staż badawczy organizowany przez Policy Research Group Uniwersytetu w Cambridge. Społecznik i działacz różnych organizacji pozarządowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadził ponad 400 godzin szkoleń dla organizacji pozarządowych i edukacyjnych.