Patriot I edycja

Home Projekty Patriot I edycja
Patriot to więcej treści z polskiej Wikipedii w innych językach.

Celem projektu “Patriot” jest tłumaczenie haseł z polskiej Wikipedii na inne języki. Pragniemy poprzez to upowszechnić wiedzę o historii, zabytkach, gospodarce i kulturze. Wierzymy, że przełoży się to na wzrost atrakcyjności Polski na świecie.

 

Dzięki wsparciu Fundacji “ORLEN – DAR SERCA” zrealizowaliśmy tłumaczenie 35 artykułów dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego na pięć języków: angielski, niemiecki, francuski, portugalski, czeski.

O projekcie
Obecna edycja projektu jest skierowany do obcokrajowców, którzy mogą być w szczególności zainteresowani poznawaniem walorów turystycznych woj. kujawsko-pomorskiego. Adresujemy program do turystów z krajów sąsiadujących z Polską, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat naszego kraju i jego historii w trakcie podróży i zwiedzania. Kolejną grupą są studenci przebywający w Polsce w ramach wymian międzynarodowych. Chcemy zapewnić im nieskrępowany dostęp do wiedzy turystycznej i kulturalnej na temat kraju, w którym się kształcą. Odbiorcami projektu będą również osoby z polskimi korzeniami, które często nie znają języka swoich przodków i są przez to pozbawione dostępu do ogólnej wiedzy na temat kraju swego pochodzenia. Zapewnienie im sposobu odkrywania swojej przeszłości wpłynie pozytywnie na rozwój ich tożsamości oraz na tworzenie bądź pogłębianie więzi z Polską.

 

1. Aeroklub Włocławski
2. Baszta Żuraw w Toruniu
3. Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP we Włocławku
4. Brama Klasztorna w Toruniu
5. Brodnicki Park Krajobrazowy
6. Browar Bojańczyka we Włocławku
7. Budynek dawnego Banku Gdańskiego we Włocławku
8. Bulwar Filadelfijski w Toruniu
9. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku
10. Dom Kopernika w Toruniu
11. Dwór Artusa w Toruniu
12. Elektrownia Wodna we Włocławku
13. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
14. Jezioro Rudnickie Wielkie
15. Jezioro Włocławskie
16. Kamienica Pod Gwiazdą w Toruniu
17. Kościół św. Witalisa we Włocławku
18. Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce
19. Marina Zarzeczewo
20. Muzeum Etnograficzne we Włocławku
21. Muzeum Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
22. Mysia Wieża
23. Parafia Ewangelicko-Augsburska we Włocławku
24. Park im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku
25. Park Zdrojowy w Ciechocinku
26. Piękna Madonna z Torunia
27. Pojezierze Brodnickie
28. Pomnik flisaka w Toruniu
29. Ratusz Staromiejski w Toruniu
30. Rynek Nowomiejski w Toruniu
31. Tężnie w Ciechocinku
32. Wietrzychowice
33. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie
34. Zamek w Golubiu
35. Zgłowiączka (rzeka)

Rezultaty

Podstawowym założeniem projektu jest upowszechnianie wiedzy o regionie kujawsko-pomorskim w ogólnodostępnych środkach przekazu w jasnej i zrozumiałej formie. Pragniemy przybliżyć tę tematykę obcokrajowcom: przede wszystkim turystom odwiedzającym nasz kraj; osobom o polskich korzeniach, które nie znają języka polskiego. Poprzez publikację haseł nastąpi zwiększenie świadomości obcokrajowców na temat walorów
turystycznych woj. kujawsko-pomorskiego.

 

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie powstanie oraz publikacja obcojęzycznych haseł na portalu Wikipedia dotyczących atrakcji turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego. Wikipedia będąca popularnym źródłem informacji zwłaszcza wśród młodych ludzi zostanie wzbogacona o wiarygodne wiadomości na temat walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego. Artykuły opublikowane w tym popularnym portalu przełożą się na

wzrost wiedzy o regionie kujawsko-pomorskim szerzej za granicą.