Instytut Promyka

Przyszłość jest w naszych rękach!

Home Projekty NGO Camp

NGO CAMP to platforma internetowa z darmowymi kursami skierowanymi do osób zaangażowanych w trzeci sektor. Szkolenia umożliwiają zdobywanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności przydatnych w organizacjach pozarządowych.

 

Kursy dostępne w ramach platformy są podzielone na cztery ścieżki:

 

 • zakładanie i budowanie organizacji,
 • zarządzanie projektami i organizacją,
 • marketing,
 • zarządzanie finansami.

Każde z 14 szkoleń prowadzone jest przez doświadczonych specjalistów z sektora NGO. Kursy przekładają się na ponad 40 godzin pracy związanej z oglądaniem materiałów wideo oraz rozwiązywaniem testów i zadań. Szkolenia są podzielone na krótkie ok. dziesięciominutowe części, po których uczestnik ma za zadanie wypełnić test, co pozwala na łatwiejsze przyswojenie wiedzy.

Dodatkowo po każdym nagraniu, są zaplanowane powtórki wiedzy odbywające się w oparciu o zamknięte testy i otwarte zadania w formie pracy własnej. Szkolenie można w każdej chwili zatrzymać i wrócić do niego w dowolnym momencie.

Ukończenie każdego z kursów będzie poświadczane odpowiednim certyfikatem potwierdzającym wiedzę i umiejętności. Celem platformy NGO CAMP jest rozwój i profesjonalizacja sektora pozarządowego.

Dla kogo dedykowane są nasze kursy?

 

 • pracownicy stowarzyszeń i fundacji,
 • wolontariusze,
 • wszystkie osoby, które chciałyby się przekwalifikować lub założyć własną organizację
  pozarządową
 • każdy zainteresowany rozwojem swoich kompetencji i wiedzy w zakresie zarządzania
  projektami, zarządzania finansami w organizacji czy marketingiem!

– Osoby działające w sektorze NGO zazwyczaj mają wysoki poziom motywacji. Dlatego jeśli tylko mają ku temu warunki, to chętnie korzystają z możliwości dodatkowych szkoleń i dokształcania. Dzięki powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do treści zamieszczonych na platformie stworzonej w ramach NGO Camp, możliwe będzie uzupełnienie wiedzy przez przedstawicieli sektora o najistotniejsze kwestie takie jak np. współpraca z Urzędem Skarbowym, sądami i innymi instytucjami państwowymi – mówi Jakub Krawiec,
koordynator projekt „NGO Camp”.

 

Szkolenia dostępne są na platformie https://ngocamp.pl/