O węglu i energetyce

Rozmowa z Kasjanem Wyligałą – wiceprezesem ds. strategii i rozwoju w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka.