9 września wystartował nowy projekt Fundacji Instytut im. Kazimierza Promyka, uruchomiony
z myślą o osobach zaangażowanych w trzeci sektor. „NGO Camp” umożliwia zdobywanie
i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności przydatnych w organizacjach pozarządowych. Aktualnie platforma ngocamp.pl ma już ponad 1,5 tysiąca użytkowników. Darmowe kursy o tematyce związanej z trzecim sektorem będą dostępne do końca bieżącego roku.

Szkolenia w ramach „NGO Camp” cieszą się coraz większą popularnością. Na platformę ngocamp.pl zarejestrowało się do tej pory ponad 1,5 tysiąca użytkowników. Strona oferuje szkolenia
w ramach czterech ścieżek: budowanie organizacji, zarządzanie projektami, marketing i finanse. Materiały szkoleniowe dostępne są w formie wideo i podzielone na krótkie ok. dziesięciominutowe części, po których uczestnik ma za zadanie wypełnić test, co pozwoli na łatwiejsze przyswojenie wiedzy. Dodatkowo po każdym nagraniu, istnieje możliwość powtórki przyswojonej wiedzy, w oparciu o zamknięte testy i otwarte zadania w formie pracy własnej. Szkolenie można również w każdej chwili zatrzymać i wrócić do niego w dowolnym momencie. Ukończenie każdego z kursów poświadczane jest odpowiednim certyfikatem potwierdzającym wiedzę i umiejętności. Szkolenia zostały przygotowane przez 12 instruktorów – ekspertów posiadających wiedzę i umiejętności przydatne w działaniach trzeciego sektora.

 

– Cieszy nas duże zainteresowanie szkoleniami uruchomionymi w ramach projektu „NGO Camp”. Sprzyja temu m.in. powszechny i bezpłatny dostęp do treści zamieszczonych na platformie szkoleniowej. Warto podkreślić, że dzięki przystępnej formie szkoleń mogą z nich skorzystać zarówno osoby już zaangażowane w działalność trzeciego sektora, jak i rozpoczynające przygodę z organizacjami pozarządowymi. Liczba użytkowników, którzy zarejestrowali się na naszej stronie i skorzystali z kursów świadczy również o prężnym rozwoju trzeciego sektora w Polsce – mówi Jakub Krawiec, koordynator projekt „NGO Camp”.

 

Warto przypomnieć, że w Polsce są obecnie zarejestrowane 143 tysiące organizacje pozarządowe. Na tą liczbę składa się 26 tys. fundacji i 117 tys. stowarzyszeń. Wspomniane dane są opracowane na podstawie danych z rejestrów KRS i REGON i obejmują wszystkie podmioty znajdujące się w wymienionych zestawieniach. Przyjmuje się, że w polskim sektorze NGO działa aktywnie ok. 100 tys. organizacji (wg badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych” Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2018 r.) czyli aż ¾ wszystkich zarejestrowanych fundacji i stowarzyszeń.

Projekt „NGO Camp” jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

 

Więcej o kursach i szkoleniowcach dowiedzieć się można na dedykowanej platformie ngocamp.pl. Szkolenia w ramach platformy są darmowe i dostępne do 31 grudnia br.