Fundacja Instytut im. Kazimierza Promyka uruchamia nowy projekt z myślą o osobach zaangażowanych w trzeci sektor. „NGO Camp” umożliwi zdobywanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności przydatnych w organizacjach pozarządowych. Start platformy szkoleniowej zaplanowano na 9 września.

143 tysiące – to liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie naszego kraju. Składa się na nią 26 tys. fundacji i 117 tys. stowarzyszeń. Wspomniane dane są opracowane na podstawie danych z rejestrów KRS i REGON i obejmują wszystkie podmioty znajdujące się w wymienionych zestawieniach. Pomimo tego przyjmuje się, że w polskim sektorze NGO działa aktywnie ok. 100 tys. organizacji (wg badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych” Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2018 r.) czyli aż ¾ wszystkich zarejestrowanych fundacji i stowarzyszeń. O coraz prężniejszym rozwoju trzeciego sektora w Polsce świadczy jego widoczność w społeczeństwie. Według najnowszego badania stowarzyszenia Klon/Jawor ponad połowa Polek i Polaków (54%) zetknęła się w 2020 r. z działaniami organizacji pozarządowych. Blisko 40% obywateli dostrzega efekty funkcjonowania sektora NGO na co dzień. Z myślą o osobach aktywnie zaangażowanych w działalność trzeciego sektora wychodzi Fundacja Instytut im. Kazimierza Promyka. Już od 9 września Fundacja uruchamia swój nowy projekt „NGO Camp”, którego celem jest profesjonalizacja sektora NGO poprzez stworzenie ogólnodostępnej interaktywnej platformy szkoleniowej przeznaczonej dla pracowników organizacji pozarządowych, wolontariuszy, osób zastanawiających się nad karierą w sektorze NGO oraz zakładających organizacje pozarządowe. Kursy dostępne w ramach wspomnianej platformy będą podzielone na cztery ścieżki: zakładanie i budowanie organizacji, zarządzanie projektami i organizacją, marketing, zarządzanie finansami. Materiały w formie wideo będą podzielone na krótkie ok. dziesięciominutowe części, po których uczestnik ma za zadanie wypełnić test, co pozwoli na łatwiejsze przyswojenie wiedzy. Dodatkowo po każdym nagraniu, są zaplanowane powtórki wiedzy odbywające się w oparciu o zamknięte testy i otwarte zadania w formie pracy własnej. Szkolenie będzie można w każdej chwili zatrzymać i wrócić do niego w dowolnym momencie. Ukończenie każdego z kursów będzie poświadczane odpowiednim certyfikatem potwierdzającym wiedzę i umiejętności.

– Osoby działające w sektorze NGO zazwyczaj mają wysoki poziom motywacji. Dlatego jeśli tylko mają ku temu warunki, to chętnie korzystają z możliwości dodatkowych szkoleń i dokształcania. Dzięki powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do treści zamieszczonych na platformie stworzonej w ramach NGO Camp, możliwe będzie uzupełnienie wiedzy przez przedstawicieli sektora o najistotniejsze kwestie takie jak np. współpraca z Urzędem Skarbowym, sądami i innymi instytucjami państwowymi – mówi Jakub Krawiec, koordynator projekt „NGO Camp”.

Więcej o kursach i szkoleniowcach dowiedzieć się można na dedykowanej platformie ngocamp.pl.