Analizy i raporty

Home Analizy i raporty
Okladka-akcjonariat

Akcjonariat pracowniczy - analiza możliwości wprowadzenia programu w polskich przedsiębiorstwach

Akcjonariat pracowniczy jest odpowiedzią na coraz bardziej zauważalne zmniejszanie się istotności pracy względem innego czynnika w procesie produkcyjnym – kapitału. Udział pracy w dochodzie narodowym w ciągu ostatnich trzech dekad spadł niemal we wszystkich krajach rozwiniętych. W związku z tym pojawiła się idea pracowniczych programów akcyjnych. Zgodnie z nią pracownikom umożliwione zostaje nabycie udziałów w firmie, w której pracują, w ramach nagrody za pełnioną przez nich rolę w rozwoju biznesu.

 

Publikacja omawia istotę akcjonariatu pracowniczego i formy jego wdrażania w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Polsce. Autorzy zwracają uwagę na potencjał tkwiący w akcjonariacie pracowniczym i sugerują rozwiązania zmierzające do popularyzacji tej formy motywowania pracowników nad Wisłą.

sha 256 checksum: d89b1cfde26ec802c6d36ba3512e5590d2c6384b1b388e0e00e88555f6883d02
Okladka-radny-web

Radny Samorządu Terytorialnego - kompetencje, obowiązki, ograniczenia.

Eksperci skupieni wokół Fundacji Instytutu im. Kazimierza Promyka postanowili dokonać przeglądu uprawnień jakie posiadają radni jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzona w 2018 roku nowelizacja ustaw samorządowych bardzo mocno wzmocniła mandat sprawowany przez radnych, dając im nowe narzędzia kontroli, podobne do tych, jakimi do tej pory dysponowali posłowie i senatorowie.

 

Samorząd terytorialny jest jednym z najważniejszych ośrodków mających wpływ na wzmacnianie lokalnych społeczności, ważne jest więc jest krzewienie wiedzy mogącej zachęcić do podjęcia decyzji o kandydowaniu lub innej formie zaangażowania się w sprawy lokalne.

sha 256 checksum: 59e5477f3a463ed904c30c85c025da8bdb750288b0a72160a2a66b676b0f2e78

ezl-raport-insytut-im-kazimierza-promyka

Europejski Zielony Ład - Szanse i wyzwania dla polskiego transportu.

W grudniu 2019 roku Komisja Europejska ogłosiła założenia „Europejskiego Zielonego Ładu”, zgodnie z nimi Europa do 2050 roku powinna być neutralna być kontynentem neutralnym klimatycznie.

 

Co to oznacza dla Polski i silnej w naszym kraju branży transportowej? Eksperci Instytutu im. Kazimierza Promyka dokonali analizy obecnej sytuacji oraz konsekwencji nowej polityki Unii Europejskiej dla polskiego sektora transportowego oraz przedstawili swoje rekomendacje.

sha 256 checksum: 3c7d41ea48342b1bdae28930e701a9346cdeeff21485fb5ce45419fa8e630e09

raport-niemiecki-kolejowy-master-plan-instytut-promyka

Analiza Niemieckiego Master Planu kolejowego.

Analiza Niemieckiego Master Planu kolejowego to przegląd i ocena rozwiązań zawartych w Niemieckim Master Planie Kolejowym, a także zalecenia powstałe na jego bazie dla polskiego rynku kolejowego transportu towarowego.

 

Master Plan przedstawia analizę potrzeb transportu towarowego w Niemczech w kontekście szerszej sieci towarowej w Europie i wskazuje rekomendacje w 10 obszarach.

sha 256 checksum: ff2b675cfaf7dbacf29c6336ee9299d3358ea06cb73c5cc835a0074364f2e323